Ekskursjon til Frøya

 

Denne uken har en gjeng fra tredjeklasse vært på en tre dagers ekskursjon fylt med gode samtaler, nysgjerrige spørsmål og fått innsikt i næringen som man bare kan få en plass. Nettopp ved selve merdkanten. På turen har vi fått mulighet til å besøke anlegg til både Lerøy og Mowi. Her har vi fått sett på hvordan de utfører arbeidsoperasjoner som telling av lus, opplining av not og hvordan avlusning med SkaMIK fungerer. Dette er standard operasjoner som utføres jevnlig i næringen. Det er derfor kjempeviktig at vi som fremtidig havbruksingeniører har godt kjennskap til disse, slik at vi kan være med på å forbedre og utvikle teknologi som er bra for både driftsoperatør og laks.
Hos Scale AQ fikk vi innsyn i hvordan næringen vasker og behandler noter under brakkleggingstiden. Dette var en bit av næringen som var ny for mange av oss. Vi fikk også sett på produksjonsanlegget deres for flytekrager på Nordhammervika, hvor vi fikk en presentasjon om hva Scale AQ driver overordnet med og hvilket karrieremuligheter det finnes innad i selskapet. Salmar Aker Ocean og Åkerblå var to andre selskaper som hadde to interessante foredrag om næringen og hvilket muligheter det finnes der ute. Etter ekskursjonen sitter vi igjen med mange gode erfaringer og ser enda tydeligere hvor viktig det er for oss at vi kommer oss ut i næringen. Vi ser også at dette ikke ville vært mulig uten Guri Kunna Vgs og deres samarbeid med NTNU med Bjørn Egil Asbjørnslett i spissen. Forhåpentligvis har vi klart å vise deres studenter mulighetene som kommer ved å ta realfag og søke havbruksingeniør ved NTNU.