Organisering

Organisasjonskart

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Ægir linjeforening sitt høyeste organ og avholdes én gang i året. Under generalforsamlingen blir det valgt nytt hovedstyre, foretas endringer i eksisterende vedtekter eller legges til nye vedtekter. Generalforsamlingen avholdes normalt i oktober. 

Hovedstyret

Hovedstyret velges inn på generalforsamlingen og medlemmene i hovedstyret sitter i styret frem til neste generalforsamling. Hovedstyret møtes én gang i uken, hvor hovedstyret holdes orientert om hva som skjer i de ulike komitéen og diskuterer aktuelle saker som omhandler drift av linjeforeningen. 

Hovedstyret finner også på mye sosialt sammen, som eksempelvis å spise middag, dra ut på byen eller delta på eksterne arrangement sammen. 

Per studieåret 2022/2023 består hovedstyret av de åtte følgende vervene: 

Styreleder

Nestleder 

Økonomiansvarlig 

Leder for bedriftskomité

Leder for arrangementskomité

Faddersjef 

Kontorsjef

Websjef

Styreleder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Leder for bedriftskomité

Som styreleder er man ansiktet utad for linjeforeningen, både til andre linjeforeninger, instituttet og ikke minst for medlemmene av Ægir.

En av styrelederens hovedoppgaver er å innkalle til styremøter i hovedstyret, samt drive møtevirksomheten i hovedstyret.

I tillegg deltar styreleder på møter med de andre linjeforeningslederne på NTNU, og har muligheten til å delta på sosiale aktiviteter med disse. 

Som nestleder er jeg styrets potet. Det vil si at nestleder brukes der det trengs. Det impliserer en svært variert linjeforeningshverdag, hvor man aldri vet hva som er neste arbeidsoppgave. 

Noen konkrete arbeidsoppgaver man har som nestleder, er å være referent under hovedstyremøter, i tillegg til å booke rom for Ægirs medlemmer.

Som nestleder får man tidvis invitasjoner til morsomme arrangement forbeholdt leder og nestleder, eller forbeholdt hele styret.

Som økonomiansvarlig styrer man økonomien til linjeforeningen og sørger for at linjeforeningens midler disponeres forsvarlig.

Dette vervet innebærer bl.a. å ha kontroll over midler det søkes om, samt lage budsjett og regnskap. 

Større økonomiske beslutninger blir tatt i fellesskap av styret, men som økonomiansvarlig legger man frem tallene på en oversiktlig måte. 

Med dette vervet får man innsikt i den totale økonomien til en organisasjon, noe som også kan være svært relevant for arbeidslivet.

Leder for arrangementkomité

Faddersjef

Kontorsjef

Websjef

Som leder for arrangementkomitéen er man så heldig å ha hovedansvaret for de gøye arrangementene som skjer gjennom året for linjeforeningen. Man står for organisering av møter og arbeidsfordeling til komitéen. Man er også et bindeledd mellom hovedstyret og komitéen, og videreformidler beskjeder, viktig info og nye planer. Kvaliteter man burde ha i det vervet her er evnen til å lytte til de rundt seg, være strukturert og kreativ når man skal arrangere de ulike arrangementene.

Faddersjef er det kuleste vervet i linjeforeningen. Du får prøvd ut å være leder for et prosjektarbeid tidlig i karrieren og tilegner deg mye nyttig kunnskap som er kult å ha med seg videre i livet. For å besitte vervet som faddersjef er det gunstig å være imøtekommende, kreativ og generelt ha sosial antenne. Det som er ekstra gøy med dette vervet er at man får virkelig muligheten til å gi nye studenter en super start på livet som student.

Vervet som kontorsjef går hovedsaklig ut på å drifte kontoret og fôrflåten (kiosken), og sørger for å holde den full med de mest delikate varene Ægirs medlemmer bare kan drømme om. 

Målet med fôrflåten er å holde prisene så lave som mulig, slik at det blir billigere å lade opp med en energidrikk fra fôrflåten enn fra de resterene kioskene på campus. I tillegg har kontorsjefen ansvaret for to undergrupper, Ægirs ølbryggerlaug og Ægir memes. Dvs. at en er ansvarlig for at Ægir skal ha nok felles øl på lager, samt passe på at meme-gruppen ikke går over streken når de lager memes. 

Tillitsvalgt

Som enhver linjeforening med respekt for seg selv, har vi også en tillitsvalgtordning. Den tillitsvalgte stemmes frem under generalforsamlingen og er et tillitsverv som står uavhengig fra hovedstyret. Den tillitsvalgte har som oppgave å ivareta medlemmenes stemme og bistå Ægirs medlemmer i enkeltsaker. Måten dette skjer på er feks. dersom en uheldig hendelse skjer på et av Ægirs arrangement, kan denne saken sendes inn til tillitsvalgt via et Google docs skjema. Denne saken blir da håndtert av tillitsvalgte på den måten hen ser at det er mest hensiktsmessig, og kan da ta saken videre til enten hele hovedstyret eller deler av hovedstyret. De som blir kontaktet av tillitsvalgt og får innsikt i saken har taushetsplikt.

Interessegrupper

Ægir Aktiv

 

Ægir Aktiv er en undergruppe linjeforeningen som fungerer som en paraply for alle sportslige arrangement i foreningen. Undergruppen har arrangert mye kult gjennom historien, men den største suksessen til undergruppen er opprettelsen av «Ægir Fotball». Fotballaget har trening en gang i uken og har videre planer om å herje i Trondheims seriespill for studenter. Kommer du og ser en av lagets treninger lade vil du med deg seige skudd, lange taklinger og sambafotballen. Laget uttrykker stor glede gjennom både bein og munn.

Ægir Aktiv har også en helt spesiell gruppe med sjøhester. Den lille, men veltrente gruppen er kjent for sitt elegante løpesteg og kan bli sett springende rundt i byen når årstidene tillater dette. Gruppen går som oftest til dvale om vinteren, men plutselig kvikner de til! Hver vinter når tallene gradestokken er blå og studentene kommer tilbake til byen for en ny runde med påfyll med kunnskap.

I tillegg arrangerer Ægir Aktiv noen runder med padel. Her får studentene svingt fra seg og slått ut frustrasjonen, slik at de ikke er rastløse når de skal hjem igjen til påske. 

Ægirs Ølbryggerlaug

 

 

Ægir ølbryggelaug er en liten gjeng i Ægir som liker å brygge i et lite lokale Moholt. Der kan vi brygge øl av alle sorter både til personlig bruk og til felles i Ægir, hvor ølen drikkes i felleskap arrangement som øltimer kontoret, som arrangeres på vårt kontor onsdager.

Det aller beste med Ægirs Ølbryggerlaug er at vi kan bidra med billig øl til alle Ægirs medlemmer. Ægirs Ølbryggerlaug er med gi en liten boost til de andre medlemmene i Ægir, både i hverdagen og ved spesielle anledninger. 

Ægir bading

Ægirs egen badegruppe er virkelig ikke for sarte sjeler. De hardeste vikingene fra Ægir hopper månedlig i fjorden for å få seg en fresk avslutning hver måned. Likevel kombineres det gjerne med en varm sauna, hvertfall i de kaldeste vintermånedene. Bading er et åpent tilbud for alle medlemmer av Ægir, og er godt for kropp og sjel. 

Big Daddy and the Servants

Big Daddy and the Servants er Ægir Linjeforenings eget band! Dette bandet ble startet opp vinteren 2023 og hadde sin første opptreden på Gilde samme år. 

Bandet er en god blanding av æser på tvers av trinn og sørger for flotte rytmer og en stemning som er æsene verdig!