Komiteer

Arrangementkomitee : Ansvaret for arrangement som drives i regi av linjeforeningen.

Bedriftskomitee : Ansvaret for kontakten med næringslivet, ta kontakt med de om du er en bedrift og ønsker kontakt med oss.

Fadderkomitee : Ansvaret for fadderuken og rekrutering til linjeforeningen.

Kontorkomitee : Ansvaret for kontoret og lageret.

Økonomikomité: Ansvar for linjeforeningens økonomi.

Arrangementkomitéen

Arrangementskomitéen er en komité som, per dags dato, består av 5 medlemmer. Denne komitéen har ansvar for å organisere, planlegge og gjennomføre arrangementer i regi av Ægir linjeforening. For Ægir er denne komitéen en bidragsyter til både et godt miljø og å danne gode sosiale forhold i løpet av studietiden. Det åpner også muligheter for alle medlemmer å finne på mye gøy utenom skolearbeid.

 

Hovedoppgaven til komitéen er å booke lokaler, planlegge gjennomføringen, finne passende datoer til de ulike arrangementene, og å skrive søknader for støtte. Å være medlem her byr også på nye gode vennskap, teamwork, samhold og sosiale sammenkomster innad i komitéen. Man får dermed mye igjen for arbeidet man legger ned, og får være med på å lage nye tradisjoner i en ung linjeforeningen.

 

Hittil har Ægirs arrangementkomité gjennomført en rekke arrangementer. Blant annet har det blitt gjennomført Volleyball turnering,  Grilling, ÅREtur, Gilde og Gocart. Her er det bare kreativiteten som setter grenser, og komitéen har dermed mye spennende i vente.

Økonomikomité

Høsten 2023 ble Ægirs første økonomikomité opprettet, og denne har per dags dato 2 medlemmer. Komitéen gjennomfører oppgaver tilknyttet linjeforeningens økonomi. Dette innebærer blant annet budsjett, regnskap og søknader. Det er viktig at komitéen har et godt samarbeid med de andre komitéene og undergruppene i Ægir.

Komitéen er veldig lærerik og økonomiansvarlig blir enig med komitémedlemmer om oppgaver og ansvarsområder. Linjeforeningen er i vekst, og behov for økonomikomité vil dermed trolig bare bli enda større i fremtiden.