Vi i hovedstyret ønsker å etablere undergrupper. Om du har en god ide til en undergruppe så burde du ta kontakt med oss, så vil vi være behjelpelig med oppstart og drift.

For å være en undergruppe må du ha følgende:

  • Leder
  • Logo
  • Intensjon

Hvis du er interessert i å lage en undergruppe kan du sende en mail til styret@aegirlinjeforening.com