Ønsker du å presentere din bedrift?

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!

Leder: bedriftskontakt@aegirntnu.no  

+ 47 413 16 235

Komité: bedkom@aegirntnu.no


Facebook


Instagram


Linkedin


Map-marked-alt

En tett relasjon mellom studenter og næringslivet er viktig, og bidrar til at begge parter styrkes.

Bedriftskomitéen for linjeforeningen Ægir, er bindeleddet mellom næringslivet og studenter innen Havbruksingeniør ved NTNU.

Bedriftkomitéens arbeid og arrangementer kommer både studentene og næringslivet til gode. Arrangement i regi av bedriftskomitéen er en fin arena for studenter å bygge nettverk, både med andre studenter og med de ulike aktørene i næringen.

Bedriftsbesøk er i tillegg en viktig arena for rekruttering og samspill. Bedriftspresentasjon er en effektiv måte for bedrifter å profilere seg ovenfor- og komme i prat med studenter med en ettertraktet kompetanse. Bedriftskomitéen er også engasjert i å planlegge betydelige ekskursjoner, konferanser og andre nettverksbyggende aktiviteter.

Vår ambisjon er å bidra til at havbruksingeniøren styrkes for hvert år som går, gjennom å knytte studentene og aktørene i havbruksnæringen sammen.

Sponsormidler fra bedriftspresentasjoner o.l. er viktige for linjeforeningens økonomi og medfølgende evne til å fremme et sosialt og velfungerende studiemiljø. Linjeforeningen legger til rette for at studenter både lærer av- og samarbeider med hverandre og næringen!

IMG_4145 Stor
IMG_4146
IMG_4154
IMG_4155
IMG_4156

Previous
Next