Jobbhjelpen

Bedriftskomitéen har som mål å sørge for at alle linjeforeningens medlemmer får relevant arbeid så tidlig som mulig i studieløpet.

Ved å fylle inn skjemaet under, melder du din interesse samtidig som vi får et grunnlag til å koble deg opp mot de riktige bedriftene.

Bedriftskomitéen har et stort kontaktnettverk og en god oversikt over havbruksnæringen og tilknytte leverandører. Vi legger opp til at du selv kommuniserer med bedriften i størst mulig grad, men har også et sett med verktøy vi kan bruke for å gi deg en best mulig start på arbeidslivet.

Send spørsmål og endringsforslag til bedrift@aegirlinjeforening.com.

Kommune? En by? Et land? Flere?
Spesielt relevante erfaringer for oppdrett!