Ekstraordinær generalforsamling 2023

Torsdag 21.09.2023 var det tid for ekstraordinær generalforsamling, hvor det nye styret i Havbruksdagen ble valgt inn! Vi gratulerer det nye styret i Havbruksdagen! 

Leder: Ingrid Natvik Rong

Økonomiansvarlig: Magnus Forren Aune

Salgsansvarlig: Bendik Sæther 

Service- og logistikkansvarlig: Jens Elvestad

Markedsføringsansvarlig: Stina Øksnes Aaberg

Programkoordinator: Tora Hjertvikrem