Hva er havbruksingeniør?

Havbruksingeniør (BIHAV) er et 3-årig ingeniørprogram på bachelornivå ved NTNU i Trondheim. Som havbruksingeniør-student får du kompetanse innen både teknologi og biologi. Studiet gir kunnskap om utvikling og drift av tekniske anlegg både på land og til havs. Med kompetanse innen biologi lærer du hvordan du skal ta hensyn til fisk og fiskevelferd samtidig som du skal utvikle de beste teknologiske løsningene. Denne kombinasjonen av teknologi og biologi bidrar til å gjøre havbruksingeniør til en helt unik utdanning.

Hva kan du gjøre når du har fullført studiet?

Etter en fullført bachelor i havbruksingeniør har du en rekke muligheter!

Jobb

Etter endt studie kan du gå rett ut i jobb. Her kan du gå i jobb i mange ulike bedrifter, under mange områder. Med en tverrfaglig utdannelse vil du være svært ettertraktet i havbruksnæringen, men du kan også få jobb i andre næringer.

Master

Det er også muligheter for å bygge på med master innen flere områder. Du kan velge å gå veien innen biologi, teknologi eller drift og vedlikehold. I tillegg er det mulig å ta andre emner for å gå andre retninger. Det er med andre ord kun deg selv som kan sette begrensninger!

Hvordan er studiet bygd opp?

1.året

Som førsteklassing har du emner som er felles med mange av de andre ingeniørstudiene på bachelornivå. Du har matematikk, fysikk/kjemi, mekanikk og laksens biologi. Biologiemnet kun for havbruksingeniører, og her skal du blant annet studere laks fra rognstadiet til de er startfôringsklar. I dette emnet tilbringer du mye tid på lab på SeaLab på Brattørkaia, og blir godt kjent med de forskjellige utviklingsstadiene til laksen i denne fasen.

2.året

Nå skal du lære om drift og vedlikehold av tekniske installasjoner. Som andreklassing har du emner innen drift og vedlikehold, mekatronikk og biologi. Drift og vedlikehold er en viktig del av utdanningen, og du vil lære om blant annet pumpesystemer, motorer og vedlikehold av disse. I disse emnene vil du også tilbringe tid på lab der du skal undersøke diverse komponenter og installasjoner. I biologi flyttes fokuset over på fiskehelse og fiskesykdommer, og du vil også her tilbringe tid på lab for blant annet å studere fiskeadferd. Du vil også ha et emne som heter «Havbruksteknologi, prosjektering og drift». Her vil du blant annet lære om havbrukskonstruksjoner og hvordan disse påvirkes av havets krefter.

3.året

På siste året vil du på høstsemesteret kunne ta en rekke valgfag. Du kan velge å gå retning innen biologi eller teknologi, eller begge deler. Her er det helt opp til deg! Vårsemesteret bruker du til å skrive bachelor, og vipps kan du endelig kalle deg HAVBRUKSINGENIØR!