Fadderkomité

Fadderkomiteen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av fadderperioden. Faddersjef og medlemmer i komiteen utnevnes av styret på våren og har sitt virke frem til fadderperioden er avsluttet i august.

Kontaktperson: Marcus Sanne