Bedriftskomitee

Bedriftskomiteen er Ægir sitt mellomledd til næringslivet og har ansvaret for å opprettholde kontakt med bedrifter. De skal profilere studieprogrammet opp mot næringsliv, ta imot henvendelser fra bedrifter og opprette kontakt med nye bedrifter. Som medlem av bedriftskomiteen jobber du med å kontakte bedrifter og arrangere ulike arrangementer for Ægir med Bedrift og arbeidslivet som gjennomgående tema. Her kan man både lære mye nye ting og også skape et godt nettverk, som blant annet inkluderer personer fra arbeidslivet, og andre engasjerte studenter.

I hovedsak arrangerer bedriftskomiteen såkalte bedriftspresentasjoner; bedpress. Her får bedriftene et direkte talerør til studentene. På Bedpresser kommer en bedrift og snakker om karrieremuligheter hos dem, eller etablerer workshop rundt aktuelle problemer i deres bedrift. Dette gir en fantastisk mulighet for å komme i kontakt med bedrifter hvor du vil jobbe! Det er bedriftskomiteen som står for det meste av Ægir sin inntekt.

Kontaktperson: Morits Halkjelsvik