Retningslinjer

Retningslinjer Ægir Linjeforening  

2023/2024

 

For Ægir som arrangør 

Myndighetens lover og regelverk skal følges på alle arrangementer i regi av Ægir Linjeforening. I tillegg skal både kommunale og universitetets retningslinjer følges på ethvert arrangement. Arrangement som krever det, skal også ha godkjent vakthold. 

 

For deltakere på arrangementer:

  • Rusfrie arrangementer skal være rusfri.

  • Under arrangement der det er tillatt å nyte rusmidler, er det kun tillatt å være påvirket av lovlige rusmidler (alkohol og nikotin).  Røyking skal foregå på angitt sted. 

 

Ved brudd på retningslinjer:

  • Alvorlige lovbrudd vil føre til politianmeldelse. 

  • Hvis det pålegges kostnader som følge av brudd på retningslinjene, vil den/de skyldige stå økonomisk ansvarlig. 

  • Dersom det oppdages at medlemmer er påvirket av ulovlige rusmidler på noen av våre arrangementer, vil det kunne føre til umiddelbar utestengelse. 

  • Ved mindre atferdsrelaterte problemer vil vedkommende få advarsler. Flere advarsler vil bli sett på som et brudd på Ægirs retningslinjer. 

  • Brudd på retningslinjene vil kunne påvirke medlemskapet i linjeforeningen ved ekskludering fra enkelte arrangementer, spesielle typer arrangementer eller foreningen som helhet.