19. OG 20. APRIL 2023

Havbruksdagen

Ægir linjeforening skal for føsrte gang i år arrangere Havbruksdagen (20.april) med tilhørende kveldskonferanse (19.april) på campus NTNU Gløshaugen.


Havbruksdagen er en ny karrieredag med mål om å bli Trondheims fremste møteplass mellom studentene og havbruksnæringen 
tilhørende leverandørsegmenter.

 

Med tanke på året vi har bak oss og det mørke nyhetsbildet som har preget næringen, har vi en sterk tro på at havbruksnæringen og relevante selskaper kan – og bør møte opp på Gløshaugen for å vise “muskler” og optimisme rundt karrieremulighetene! En videre bærekraftig vekst i havbruksnæringen avhenger av studenter som engasjerer seg, og er villige til å velge en karriere innenfor næringen. 

 

Ønsker du og din bedrift å stille på Havbruksdagen 2023?

– Ta kontakt med oss i bedriftskomitéen for nærmere informasjon!

Leder: bedriftskontakt@aegirntnu.no  

            + 47 928 26 703

Komité: bedkom@aegirntnu.no

Vi har en estimert kapasitet til 40 bedrifter på stand, og sikter på en bred representasjon av relevante bedrifter –  et knippe av årets deltakere 

Bedrifter: Bred representasjon av selskaper innenfor havbruksnæringen og de ulike leverandørsegmentene. 

Studenter: Studenter ved alle relevante campus i Trondheim og et utvalg relevante studieprogrammer i andre studiebyer.

Program 19. & 20. april

Bli kjent med oppstartsgruppen!

Morits Halkjelsvik – Prosjektleder

Brage Taraldsen – Økonomiansvarlig

Ingrid Natvik Rong – Leder for salg og markedsføring

Thea Solberg Hansen – Salgskoordinator

Olav Velde – Logistikkansvarlig

Lotte Vollen – Leder for Ægir linjeforening